دل شکسته عاشق

عشق

 

 
                                                                                                غم یاران

+نوشته شده در ساعت3:36 بعد از ظهرتوسط دل شکسته | |